Waarom is het een goed idee om een beroep te doen op een vertaalbureau?

27 feb 2021

Hebt u een vertaling nodig die is afgestemd op uw sector? Wilt u een volledige en kwalitatieve dienstverlening op maat? Ontdek welke voordelen en expertise een vertaalbureau u kan bieden.

Een kwalitatieve vertaling

Uw teksten dragen uw bedrijfsidentiteit uit. Om een merkimago over te brengen dat u weerspiegelt en een goede eerste indruk maakt, moeten de teksten van hoge kwaliteit zijn, ook als ze vertaald zijn naar een andere taal. Een vertaalbureau helpt u ervoor zorgen dat al uw communicatie voldoet aan bepaalde cruciale criteria voor een kwalitatieve vertaling. Bij Azimut Translations zorgen onze vertalersdat alles op punt staat:
  • zinsbouw;
  • spelling;
  • grammatica;
  • interpunctie;
  • stijl;
  • consistentie en leesbaarheid;
  • opmaak.

Een vertaling die uw identiteit weerspiegelt

De vertaalde teksten moeten de talige en culturele identiteit van uw organisatieweerspiegelen. Daarom is het belangrijk dat de gebruikte woordenschat, uitdrukkingen en toon passen bij uw bedrijf, sector en markt. Professionele vertalers zorgen dat u met uw teksten binnen het semantisch veld van uw vakgebied blijft en voldoet aan de identiteitsverwachtingen van uw doelgroepen. Bij Azimut Translations garanderen we inhoudelijk correcte en consistente vertalingen in uiteenlopende domeinen zoals marketing, economie, financiën, sociaal overleg, politiek, gezondheid, maatschappij, onderwijs, cultuur en toerisme. Bovendien bouwt het vertaalbureau tijdens onze samenwerking een eigen vertaalgeheugen op voor uw organisatie.

Snel en doeltreffend vertaald

U kunt zich heel wat tijd besparen als u een beroep doet op een vertaalbureau. We werken met een groot team vertalers die tal van talencombinaties en vakgebieden bestrijken. Het vertaalbureau zorgt niet alleen dat u snel de nodige vertalingen krijgt, maar biedt een totaalpakket. Het volgt uw projecten van begin tot eind op: analyse en nalezen van het brondocument, vertaling, kwaliteitscontrole, opmaak enz. Dat betekent dat u voor uw volledige vertaalproject.

Een vertaling die u echt geld kan besparen

Een professionele vertaling brengt uiteraard een zekere kost met zich mee, maar een slechte vertaling kan het imago van uw onderneming schaden. Om kosten te besparen lijkt het misschien een goed idee om vertaalsoftware zoals Google Translate te gebruiken. Dergelijke machinevertalingen bevatten echter vaak fouten. De software slaagt er niet altijd in om de brontekst correct te interpreteren, waardoor de vertaling verwarrend of zelfs misleidendkan zijn. Tweetalige collega’s om hulp vragen kan ook verleidelijk zijn. Professionele vertalershebben echter een jarenlange opleiding gevolgd, want vertalen is een vak en niet iets dat iedereen die twee talen spreekt zomaar kan. Uw collega’s zullen misschien struikelen over de vertaling van bepaalde technischere termen, waardoor de vertaling hen meer tijd kost, tijd die ze niet kunnen besteden aan hun eigen werk. Vertaalfouten kunnen dus de geloofwaardigheid en het imago van uw onderneming schaden en zo potentiële klanten afschrikken. Voor de beste prijs-kwaliteitverhouding besteedt u best uw vertaalprojecten uit aan een vertaalbureau om de identiteit van uw onderneming te ontwikkelen.