FAQ

Hebt u vragen? Hier vindt u het antwoord.

OFFERTE EN TARIEVEN

Hoeveel kost een vertaling?

Elk vertaalproject is uniek op het vlak van tekstvolume, moeilijkheidsgraad, taalcombinatie, bijkomende aandachtspunten zoals de lay-out …

Omdat de kwaliteit van het eindproduct voor ons altijd voorrang krijgt, is het onmogelijk om één standaardprijs te geven voor vertalingen. Daarom werken we altijd met vrijblijvende offertes.

Hoe meer informatie u ons geeft, hoe sneller wij uw offerte kunnen opmaken.

Ik vind die vertaling nogal duur. Kan ik geen korting krijgen?

Dat kan altijd, maar niet bij ons. Wij geven voorrang aan kwaliteit, en kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs. Er bestaan heel wat goedkopere vertaaldiensten, maar vaak is er een rechtstreekse band tussen de kwaliteit van de vertalingen en de tarieven. Wie lage prijzen vooropstelt, riskeert meer kosten achteraf: een naleesronde, correcties, fouten die inkomstenverlies met zich meebrengen en het imago van de onderneming negatief beïnvloeden …

Dit zijn de elementen die onze prijs bepalen:

  • Professionele aanpak door gediplomeerde vertalers
  • Hoge redactionele kwaliteit
  • Kwaliteitscontrole
  • Degelijke klantenservice
  • Respect voor de goede praktijken en ethische regels van het vak
Waarom werkt u met een minimumtarief per project?

Ongeacht de grootte van het project is er altijd sprake van een administratieve procedure: beheer en opvolging van het project, levering van de bestanden, facturatie enz. Al deze stappen vragen tijd en brengen een zekere kost met zich mee.

DEADLINES EN PROCESSEN

Wanneer zal ik mijn vertaling ontvangen?

De deadline voor uw vertaling hangt af van meerdere factoren: het tekstvolume, de moeilijkheidsgraad, de planning op het moment waarop u uw bestelling plaatst … We stellen u een deadline voor zodra we voldoende informatie hebben gekregen over uw vertaalaanvraag.

Gaat het om een dringende vertaling? Vragen staat vrij en niets is onmogelijk … tegen een kleine meerkost.

Hoe verloopt een vertaalproject?

Voor elke tekst kiezen we de gepaste vertaler, iemand met een grondige kennis van het tekstonderwerp. Hetzelfde geldt voor de nalezer.

We geven hen alle nodige informatie en zorgen ervoor dat ze de instructies goed ontvangen en begrepen hebben. Zo kunnen we een vertaling van hoge kwaliteit garanderen, die binnen de deadline geleverd wordt.

Kunt u tijd vrijhouden voor de vertaling van een bestand dat ik u later zal doorsturen?

Uit ervaring weten we dat dit type teksten, om welke reden dan ook, slechts zelden op het afgesproken moment bij ons aankomen. De vertaler die hier tijd voor vrijmaakt, wordt daar uiteindelijk met inkomensverlies voor gestraft.

Als u toch zeker weet dat u de teksten op het afgesproken moment kunt doorsturen, plannen we uw vertaling graag in. Weet wel dat, als de geplande teksten ons niet op tijd bereiken, het tijds- en inkomensverlies gefactureerd zal worden.

TALEN EN SECTOREN

Doet u ook tolkopdrachten of ondertiteling?

Tolken en ondertitelen zijn aparte vakgebieden die specifieke vaardigheden vereisen. Azimut Translations verzorgt alleen vertalingen en correcties.

Als u een tolk of ondertitelaar nodig hebt, verwijzen we u graag door naar een professional in het respectievelijke vakgebied.

KWALITEIT

Kan ik bij u terecht voor beëdigde of gelegaliseerde vertalingen?

Zeker en vast. Azimut Translations verzorgt ook beëdigde vertalingen.

Wanneer hebt u zo’n beëdigde vertaling nodig? Het gaat vaak om een geboorteakte, huwelijksakte, diploma, bewijs van goed gedrag en zeden, echtscheidingsakte, adoptiedossier, overlijdensakte, rijbewijs, nationaliteitsattest, uittreksel uit het strafregister, loonfiches, een bewijs van alleenstaande, medische attesten enz.

Wat is het verschil tussen een beëdigde vertaling en een gelegaliseerde vertaling?

Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler die beëdigd is door een Belgische rechtbank en die zijn stempel en handtekening op de vertaling plaatst. De bevoegde instanties kunnen een beëdigde vertaling vragen van officiële documenten in het kader van bepaalde administratieve procedures (huwelijk, verhuizing, overlijden, gelijkschakeling van diploma’s enz.).

Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling (zie hierboven) waarvan de conformiteit van de handtekening van de beëdigd vertaler wordt nagekeken door een Belgische rechtbank. Een gelegaliseerde vertaling kan gevraagd worden door de bevoegde instanties, in het kader van bepaalde administratieve procedures.

Hebt u een beëdigde of gelegaliseerde vertaling nodig? Informeer bij de dienst waarvoor u het document nodig hebt welk type vertaling vereist is.

Gebruikt u Google Translate of een ander automatisch vertaalsysteem?

Wij gebruiken geen automatische vertaalsystemen. Geen enkel hulpmiddel voor automatische vertalingen kan een echte kwaliteitsvertaling leveren, zelfs niet Google Translate. Het gebruik van deze hulpmiddelen brengt diverse risico’s met zich mee op het vlak van kwaliteit, nauwkeurigheid en samenhang in vergelijking met de inhoud van het originele document.

Toch komt Google Translate in bepaalde gevallen van pas. Wanneer u bijvoorbeeld een artikel ontvangt dat opgesteld is in een taal die u niet kent, kan automatische vertaling ervoor zorgen dat u snel een idee hebt van het onderwerp van de tekst. Maar dat is natuurlijk nog iets heel anders dan automatisch vertaalde teksten gebruiken voor de professionele communicatie van uw merk of bedrijf …

BESTANDEN EN OPMAAK

Ik heb een pdf-document, kunt u dat vertalen?

Natuurlijk, zelfs wanneer het om een ingescand pdf-document gaat. Het hele proces vraagt meer werk en zal u dus iets meer kosten. Bij Azimut Translations doen we er alles aan om een lay-out af te leveren die de opmaak van het brondocument zo dicht mogelijk benadert.

Welke documentformaten kunt u vertalen?

De meest frequente, bewerkbare bestandsformaten vormen geen enkel probleem. En ook voor minder frequente en niet-bewerkbare formaten vinden we vaak een eenvoudige oplossing. Dit moet per geval bekeken worden.

Kan de originele lay-out worden overgenomen?

In de meeste gevallen kunnen we de originele lay-out overnemen. Houd wel in het achterhoofd dat sommige talen langere bewoordingen vragen dan andere. Zorg er dus voor dat u voldoende ruimte voorziet.

Neem contact op