Merkimago en vertaling

26 mei 2021

Vertalingen als pijlers van uw professionele identiteit!

Bent u voornamelijk actief in België of eerder in het buitenland? Ongeacht de markt die uw bedrijf bedient, moet u regelmatig in meerdere talen communiceren. U hebt dan ook geen andere keuze dan uw teksten, zoals uw website, documenten, catalogi … te laten vertalen. Resoluut kiezen voor professionele vertalingen, dat zou het uitgangspunt moeten zijn van uw bedrijfsstrategie.

Een vertaling vormt per definitie een weerspiegeling van de identiteit van uw onderneming of organisatie. Om een degelijk merkimago over te brengen, moeten vertalingen van goede kwaliteit zijn, ongeacht de taal waarin ze zijn opgesteld.

Een goede eerste indruk nalaten

We kennen het allemaal wel: de zuchten en geïrriteerde reacties wanneer we op een slordige of ronduit slechte vertaling stuiten. Automatisch vermoeden we een gebrek aan professionalisme vanwege de onderneming die achter de teksten zit. Erger nog, content die foutief geïnterpreteerd wordt, kan tot verwarring leiden en zelfs fouten met zich meebrengen.

De kans op een goede eerste indruk, een waardevolle zaak wanneer het aankomt op het creëren van een sterke merkidentiteit, is hier dus volledig de mist ingegaan. Wilt u helemaal raak schieten? Dan zorgt u er best voor dat elke vertaling de allure krijgt van een originele tekst.

Vertaling en merkimago

De kwaliteit van uw vertalingen moet dus een wezenlijk onderdeel vormen van de identiteits-, marketing- en commerciële strategie van uw bedrijf.

Vertalingen moeten zowel de taalkundige en culturele identiteit van uw bedrijf weergeven, als een antwoord bieden op de verwachtingen van de doelgroep tot wie u zich richt. Ze moeten aan de behoefte voor meertaligheid voldoen en hierbij zowel de afzender als de lezer of toehoorder respecteren.

Daarom is het niet meer dan logisch om rekening te houden met de lokalisatie van en de markt waarop uw doelpubliek actief is … en om dus een beroep te doen op vertalers die afkomstig zijn van het land of de regio waarop u zich richt.

U begrijpt ongetwijfeld dat het geen goed idee is om uw vertalingen toe te vertrouwen aan een offshore vertaalbureau dat tarieven hanteert die in België ondenkbaar zijn, of om uw vertrouwen te stellen in een automatische online vertaaldienst, zoals Google Translate. Zo zet u de identiteit van uw merk en bedrijf op het spel.

Vertrouwen inboezemen met de juiste terminologie en de juiste toon

Bovendien moet een vertaling die uw identiteit weerspiegelt de juiste woordenschat, zinswendingen en toon gebruiken, in overeenstemming met uw vak, de sector waarbinnen u actief bent en uw afzetmarkt.

Door het taalgebruik te respecteren dat zo eigen is aan uw sector, zorgt u voor coherent tekstmateriaal en boezemt u vertrouwen in.

Om die redenen biedt een samenwerking met een gespecialiseerd vertaalbureau u meerdere voordelen. Door een beroep te doen op vaste vertalers die gespecialiseerd zijn in een bepaald domein (technische vertalingen, medische, juridische, IT-gerelateerde, culturele teksten, …) zal het vertaalbureau na enige tijd een vertaalgeheugen ontwikkelen dat specifiek bij uw onderneming en tekstmateriaal past.

Veel meer dan een gewone samenwerking

Tot slot levert een professionele vertaler u tijds- en financiële winsten op, aangezien hij tijdens het vertalen rekening houdt met de doelen die u voor oog hebt. Bovendien werpt hij een frisse blik op uw teksten en zal hij eventuele ongerijmdheden of foutjes aangeven die uw professioneel imago zouden kunnen schaden.

De vertalingen die hij levert zijn van hoge kwaliteit en zorgen ervoor dat u de vaak tijdrovende naleesronde kunt overslaan. Zo kunt u zich volledig concentreren op waar het allemaal om draait: het imago van uw organisatie.