Vertalingen

Redactionele en commerciële vertalingen

Vertaalbureau Azimut Translations biedt u een professionele vertaalservice op maat. Onze voornaamste expertise ligt in het vertalen van en naar het Frans, Nederlands, Engels en Duits, maar ook andere taalcombinaties zijn mogelijk.

De vertalingen die ons bureau levert, hebben betrekking op diverse domeinen, zoals marketing, economie, financiën, politiek, gezondheid, de sociale sector, opleidingen, cultuur, toerisme … Hierbij wordt de specifieke terminologie telkens nauwgezet gerespecteerd.

Azimut Translations garandeert u:

  • een samenwerking gebaseerd op vertrouwen
  • een uitstekende redactionele stijl
  • een strikte kwaliteitscontrole
  • het naleven van tarieven en deadlines
  • de verwerking van diverse bestandsformaten, met respect voor de originele lay-out

Beëdigde vertalingen

Een huwelijk, een verhuizing, een overlijden, een nieuwe job …

Voor sommige administratieve procedures moeten onze vertalers, die beëdigd zijn bij de Belgische rechtbanken, hun stempel en handtekening onder hun werk plaatsen, zoals de FOD Justitie voorschrijft.

 

Gelegaliseerde vertalingen

Vraagt een bevoegde instantie u om een gelegaliseerde vertaling, in het kader van een administratieve procedure?

Onze beëdigde vertalers laten hun werk bekrachtigen door een bevoegde Belgische rechtbank. Zo leveren we u een vertaling af waarvan de conformiteit en waarde juridisch erkend worden.

 

Neem contact op