Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen bedrijven

16 jun 2021

Een vertaalbureau dat zijn verantwoordelijkheid opneemt, het kan!

Het is intussen een evidentie: ondernemingen die maatschappelijk verantwoord optreden, zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak. Met andere woorden: de pijlers van MVO. Laten we even bekijken hoe vertaaldiensten deze aanpak precies toepassen.

Steeds meer aantrekkelijke en veelbelovende ondernemingen kiezen resoluut voor een verantwoorde aanpak. In plaats van louter de economie te doen draaien, vertrekt men van een managementfilosofie die tegemoetkomt aan de steeds hogere verwachtingen van klanten op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Ook dienstverlenende bedrijven ontsnappen niet aan de trend. Vandaar dat ook vertaalbureaus, een belangrijke schakel binnen de productieketen, deze principes meenemen in hun werkprocessen.

De juiste taalkundige interpretatie van duurzame concepten

Om te beginnen moet het vertaalbureau het specifieke taalgebruik van de klant volledig doorgronden, zodat ze de waarden en ideeën die hierin worden uitgedrukt, zo precies mogelijk kunnen omzetten. Het loont dan ook vaak de moeite om een database aan te maken van de termen en uitdrukkingen die naar de engagementen van de klant op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid verwijzen. Op die manier worden de taalkundige equivalenten en coherentie van de communicatie in andere talen gegarandeerd.

Een globale sociale en duurzame aanpak

Een vertaalbureau dat maatschappelijke verantwoordelijkheid vooropstelt, doet veel meer dan de concepten van de klant beheren. Alles draait om een streven naar winst vanuit het grootste respect voor het individu en zijn leefomgeving.

Zelfs de kleinste ondernemingen kunnen hun rol opnemen in de ontwikkeling naar een duurzame maatschappij. De basis hiervoor ligt in aandacht voor MVO, het communiceren van eerlijke waarden en normen en de toepassing van goede praktijken.

Er bestaan talloze concrete mogelijkheden om echt bij te dragen aan een betere wereld.

Vele kleintjes …

Zo hebben ook wij bij Azimut Translations al enkele maatregelen hiertoe genomen. We kiezen al sinds het begin voor telewerk en kunnen dankzij online productiviteitstools onze verplaatsingen beperken. Daarnaast hebben we besloten om onze werkruimtes niet overdreven te verwarmen en zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke lichtinval, kwestie van onze energieconsumptie binnen de perken te houden. Het weinige afval dat er is, wordt gesorteerd. We zullen nooit documenten afdrukken om ze na te lezen, tenzij de klant uitdrukkelijk om een papieren versie vraagt. Voor het sanitair wordt er gebruikgemaakt van regenwater, we drinken fairtradekoffie en biodranken.

Daarnaast kiezen we er uitdrukkelijk voor om samen te werken met leveranciers die onze menselijke en sociale waarden delen, voornamelijk kleine zelfstandigen, en we verwelkomen regelmatig stagiaires die we de kans geven op een constructieve uitwisseling en mooie ervaringen. Dat laatste geldt trouwens voor beide partijen.

Sommigen denken misschien dat deze maatregelen op grote economische schaal van weinig betekenis zijn. Maar wij zijn van mening dat vele kleintjes één groot maken.