Vertaler-moedertaalspreker

19 aug 2021

Kies voor vertalingen die uw klanten aanspreken.
Kies voor lokaal, kies een vertaler-moedertaalspreker.

Doeltreffend communiceren betekent uw gesprekspartner benaderen in een taal die hem aanspreekt. Een vertaler kiezen die alle nuances van uw oorspronkelijk bericht adequaat omzet en de aandacht van uw doelpubliek weet te vatten, dat is ongetwijfeld de beste optie. Daarom is het ook essentieel dat u een beroep doet op een vertaler die naar zijn moedertaal vertaalt.

De kwaliteit van een vertaling speelt een belangrijke rol om doeltreffend te communiceren op een meertalige markt zoals België of binnen de internationale verkoop. Anderzijds worden elke markt en elke cultuur gekenmerkt door hun eigen gebruiken en nuances.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een stapel vertaaloffertes tegen lage prijzen, loont het de moeite om een vertaler te kiezen die naar zijn moedertaal vertaalt en die de specifieke eigenschappen van de markt waarop u zich richt, perfect kent. Op het vlak van kwaliteit en commerciële spirit betekent dit een echte meerwaarde.

Vertrouw op het taalkundig instinct

Een native speaker zet de boodschap om in zijn moedertaal, de taal die hij vanaf zijn geboorte instinctief gebruikt. Tijdens zijn studies heeft hij de regels, het lexicon en de subtiele nuances van zijn eigen taal aangeleerd, met een vlotte, heldere en correcte stijl als resultaat.

Hij of zij beschikt zo over een rijke woordenschat, een uitgebreid woordenveld met talrijke synoniemen en uitdrukkingen die uw vertalingen een natuurlijk karakter meegeven.

Bovendien wordt een vertaler-moedertaalspreker dagelijks in zijn taal ondergedompeld en volgt hij de evoluties, nieuwe normen, gangbare uitdrukkingen en neologismen op de voet, zodat ouderwets of politiek gevoelig woordgebruik vermeden wordt.

De perfecte weergave van uw ideeën

Een vertaler die naar zijn moedertaal vertaalt is daarnaast in staat om de nuances en subtiliteiten van de originele tekst weer te geven in een aangepast taalkundig register. Hij of zij beheerst diverse stijlen naargelang de graad van formaliteit, ongedwongenheid, directheid of overtuigingskracht.

De klant kan op beide oren slapen: zijn ideeën worden getrouw weergegeven en hij krijgt zeker geen letterlijke vertaling waarbij het doelpubliek geconfronteerd wordt met onduidelijkheden die een goed begrip en juiste interpretatie van de boodschap in de weg staan.

Uitgebreide kennis van de lokale cultuur

Het laatste, maar zeker niet minste voordeel is dat een vertaler-moedertaalspreker niet alleen zijn moedertaal, maar ook de lokale cultuur perfect kent. De omgeving waarin uw doelpubliek zich bevindt is voor hem geen tweede natuur, maar maakt deel uit van wie hij of zij is!

Hij of zij heeft zich alle nuances, gewoontes en culturele gevoeligheden van de markt of het land waarop u zich richt eigen gemaakt en weet uw inhoud dus perfect te “lokaliseren”.

Als uw vertaler tot slot gespecialiseerd is in een bepaald domein, zoals de medische sector, juridische of commerciële teksten, zal hij alle codes en specifiek jargon van dit welbepaalde domein beheersen én correct toepassen voor de betreffende markt. Kortom, de bijzondere aandacht die de vertaler-moedertaalspreker aan al deze taalkundige en culturele details besteedt, ondersteunt zijn of haar creativiteit en leidt tot een kristalheldere vertaling die de lezer zowel boeit als overtuigt.